Wedstrijd

Wie wedstrijd wilt doen, kan hier altijd naar informeren bij de trainers.

Alles begint met de juiste instelling, inzet en respect tijdens de gewone trainingen.
Pas na dat er groen licht gegeven wordt door de trainers zal er overgegaan worden op wedstrijdtraining.
Dit houdt zowel 1 – 1 begeleiding, als zelfstandig trainen in.