Verzekering

Uw verzekering is uw verantwoordelijkheid!U wordt geacht in orde te zijn met uw verzekering indien u komt trainen.

Verzekering BKBMO:   45 euro, 1 jaar geldig.

U krijgt een attest mee, laat dit vullen en afstempelen door uw geneesheer en bezorgt dit volledig ingevuld in hoofdletters zo snel mogelijk terug.
Een klevertje van het ziekenfonds onderaan.

Voor een nieuwe verzekering dient er een pasfoto met naam op de achterkant te worden bijgevoegd. 

Indien u geen verzekering heeft (tijdens de eerste trainingen), mag u niet mee sparren.
Indien u weigert een verzekering te nemen, zal u niet langer mogen deelnemen aan de trainingen.

Uw vergunning vervalt jaarlijks en voor hernieuwing dient u +/- 3 weken voor vervaldag een attest aan te vragen bij de trainer.

U vindt de inhoud van deze polis terug op de website www.vva.be bij “downloads” En vervolgens “verzekeringspolis Arena Vlaamse Vechtsport Associatie” aanklikken. Hier kan u lezen wat gedekt wordt door deze verzekering en tot welke limiet.

Meer info? Vraag gerust aan de trainers.